Инструкције за уплате - 1. циклус

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
Жиро рачун 5510010000907076 Uni-Credit банка А.Д. Бања Лука

                  5550000605368482   Нова банка А.Д. Бања Лука

                                      

                

Пријемни испит

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: пријемни испит

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 70.00 KM

Школарина

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: школарина

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

Износ: 440/220 (Зависно од врсте финансирања)

Упис семестра

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: упис семестра

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 42.00 КМ

Полагање испита

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: полагање испита

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 20.00 KM

Наставни план и програм

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: наставни план и програм

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 30.00 KM

Обнова године

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: oбнова године

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: Зависно од броја положених испита

Штампање дипломе

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: штампање дипломе

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 100.00 КМ

Дупликат индекса

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: дупликат индекса

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 25.00 KM

Препис оцјена (увјерење)

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: Препис оцјена (увјерење)

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 30.00 KM

Испис

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: испис

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 20.00 KM

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017